Par pilsētu

Baltinavas novads

Baltinavas novads

Baltinavas novada muzejs atvērts apmeklētājiem kopš 1997. gada 28. maija. Tā vēstures ekspozīcija iekārtota balstoties uz baltinavieša Henrika Logina savāktajiem arhīvu materiāliem. Apmeklētājiem tiek piedāvāts iepazīties ar Baltinavas pagasta vēsturi no 17. gs. līdz mūsdienām. Muzejā skatāma ekspozīcija par pagasta vēsturi, ievērojamākajiem novadniekiem, 20.gs. sadzīves priekšmetiem un darbarīkiem, etnogrāfiju. Novada muzejā notiek izstādes, kur ar saviem darbiem piedalās gan mākslas skolas audzēkņi, gan novada mākslinieki, notiek tematiski pasākumi, meistardarbnīcas.

Adrese: Tilžas iela 7, Baltinava, Baltinavas novads
Tālrunis: 29341738
E-pasts: antra.keisa@inbox.lv
GPS koordinātes: 56.94435, 27.63921

Baltinavas muižas parks ierīkots 19. gs. 30. gados pēc vācu muižnieka Klodta rīkojuma.

Ierīkojot parku, tika izveidots īpatnējs parka elements - dabas pulkstenis, kas sastāvēja no 12 dažādiem pa apli stādītiem kokiem. Pēc koku ēnu krišanas leņķa varēja noteikt laiku. Līdz mūsdienām aplis ir saglabājies daļēji. Lielus zaudējumus parkam atnesa kara laiks, jo tā teritorijā bija apmeties vāciešu garnizons, kas cēla barakas, nocietinājumus un izcirta kokus. Līdz pat 1979. gadam parka teritorijā darbojās mākslīgās apsēklošanas stacija, tāpēc parkā ganījās buļļi un tas aizauga ar krūmiem un nezālēm. 80. gadu sākumā sākās parka sakopšanas darbi - tika uzcelta estrāde, iekopti zālāji, iestādīti dekoratīvie krūmi un koki, kā arī ierīkots žogs. Parkā izveidotas trīs zonas - atpūtas zona ar estrādi – kur vasaras sezonā aktīvi notiek kultūras un izlaides pasākumi; - sporta laukums – uz kura tiekas gan tuvāki, gan tālāki sportisti spēļu mačos un sacensībās; kā arī bērnu spēļu laukums.

Adrese: Baltinava, Baltinavas novads
Tālrunis: 29 341738
E-pasts: antra.keisa@inbox.lv
GPS koordinātes: 56.944984, 27.644942

Baltinavas Romas katoļu baznīca. Pirmā zināmā Baltinavas katoļu baznīca tika celta 17. gs. otrajā pusē, kas bija no koka un atradās 2,6 km no Baltinavas. Otra koka baznīca jau celta pašā Baltinavā 18. gs. Tā atradās tagadējās mūra baznīcas priekšā, bet tās altāris atradās esošās baznīcas torņa vietā. Trešā Baltinavas Romas katoļu baznīca ir no mūra, tās celtniecības darbi ilga 22 gadus - ēkas pamatakmens likts 1909. gadā, bet dievnams iesvētīts 1931. gadā. Baznīcā atrodas seni sakrālās mākslas darbi. Vissenākā ir Jaunavas Marijas glezna, kas gleznota 17. gs. Tā ir gleznota uz ādas, kura uzstiepta uz koka pamatnes. Šī glezna ir saglabājusies līdz mūsu dienām un ir vēl no pirmās Baltinavas baznīcas laikiem, kas atradās Keišu sādžā. Tagadējā baznīcas centrālā altāra apustuļu Pētera, Pāvila, Jāņa un Andreja koka tēlu vecums ir ap 300 gadu. Kristus koka tēls "Ecce Homo" ("Lūk, Cilvēks") ir darināts 18. gs.

Adrese: Liepu iela, Baltinava, Baltinavas novads
Tālrunis: 26 475613, 29 341738
GPS koordinātes: 56.947479, 27.650614

Baltinavas Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo baznīcu uzcēla Baltinavas muižas īpašnieks Fjodors Agarkovs 1901. gadā. Baznīca celta no ķieģeļiem, tās jumtu rotā zvanu tornis un četri kupoli ar apzeltītiem krustiem. Baznīca tapusi Baltinavā, jo tuvākie dievnami atradās 25 - 35 km attālumā, bet tolaik Baltinavas un tās apkaimē dzīvoja ap 1 500 pareizticīgo. Baznīca ir 20. gs. sākuma raksturīga reģionālā eklektisma celtne ar stilizētiem krievu arhitektūras apdares elementiem. Tajā veiksmīgi savienotas senkrievu, neobizantiešu un neogotikas arhitektūras formas. Baznīcas iekšpusē sienas izgreznotas ar gleznojumiem. No 1922. - 1929. gadam baznīcas iekšpusi izkrāsoja, uzbūvēja divus mūra lieveņus, virs baznīcas ieejas vārtiem ierīkoja ķieģeļu torni ar krustu.

Adrese: Tirgus iela 5, Baltinava, Baltinavas novads
Tālrunis: 29341738
E-pasts: antra.keisa@inbox.lv
GPS koordinātes: 56.9447190, 27.6456473

Aušanas darbnīca. Ikvienam interesentam (iepriekš piesakoties) iespējams apskatīt aužamos stāvus, apgūt aušanas pamatiemaņas, saņemt konsultāciju, kā arī gūt un papildināt zināšanas par Ziemeļlatgales (Abrenes) tautastērpu.

Adrese: Tilžas iela 5, Baltinava, Baltinavas novads
Tālrunis: 29134696, 20232378
E-pasts: zuzik1@inbox.lv
GPS koordinātes: 56.9450122, 27.6417606

Amatnieku centru izveidoja 2012. gadā biedrības "Sukrums" dalībnieki. Centrā iespējams aplūkot Ziemeļlatgales tautas amatniecības darbu izstādes un par ziedojumiem iegādāties dekoratīvās un lietišķās mākslas darbus - adījumus, audumus, koka izstrādājumus, keramiku, rotājumus, gleznas u.c. Biedrība "Sukrums" Baltinavā piedāvā arī kokapstrādes darbnīcu apmeklējumu, iespēju iepazīt modernus kokapstrādes darbgaldus, apgūt iemaņas darbā pie kokapstrādes darbgaldiem, saņemt speciālista konsultācijas, izdarīt individuālus koka darbu pasūtījumus, organizēt kokapstrādes meistardarbnīcas.

Adrese: Kārsavas iela 5, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594;
Tālrunis: +371 26332609, 26423947
E-pasts: sukrums@inbox.lv
GPS koordinātes: 56.9457761, 27.6442371