Par pilsētu

Balvi

Balvi

Balvu muižas apbūve - muižas pils, klēts, parks un "Lāča dārzs". Muižas pils celta 1769. gadā, vairākkārt atjaunota, pielāgojot to skolas vajadzībām, jo šobrīd tajā atrodas Balvu Tālākizglītības un cilvērkresursu attīstības centrs. Muižas zālē ir viena no labākajām akustikām Latvijā, un ik vasaru šeit notiek Balvu Kamermūzikas festivāls. Muižas apbūvē ietilpst arī Lāča dārzs, kas ir kādreizējais muižas augļu dārzs, ko ieskauj lazdu aleja. Dārza vidū atrodas dīķis ar saliņu. Šobrīd šeit izveidots savdabīgs akmeņu dārzs ar 23 kompozīcijām, ko veido 49 akmeņi. Atjaunotajā muižas klētī kopš 2010. gada atrodas Balvu novada muzejs un Tūrisma informācijas centrs. "Lāča dārza" lazdu alejas sākumā aug dižozols (504 cm) - pie tā rētainā stumbra iespējams sadzirdēt stāstus par muižas ļaudīm, gudro lāci vai pilī mītošo Balto dāmu.

Adrese: Brīvības iela 47, Balvi
Tālrunis: 645 21430 (muzejs), 28 352770
Mājas lapa: www.balvi.lv
E-pasts: muzejs@balvi.lv
GPS koordinātes: 57.132036, 27.25723

Balvu novada muzejs atrodas rekonstruētajā Balvu muižas klēts ēkā, kur vēstures elpa mijas ar jaunajām vēsmām. Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgos izteiksmes veidos tiek atspoguļota tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas Ziemeļlatgales vērtības. Muzeja interjera elementi (autentiski priekšmeti, eksponāti) ekspozīcijā kombinēti ar moderniem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem un tehnoloģijām - video projekcijām, novatorisku grafisko dizainu un skārienjūtīgo ekrānu programmām. Balvu novada muzeju var apmeklēt ikviens, ziedojot muzeja tālākai attīstībai tik, cik katram iespējams. Iepriekš piesakoties, muzejs piedāvā muzejpedagoģiskās programmas un ekskursijas pa muižu un pilsētu. Muzeja apmeklējums ir iespējams arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Adrese: Brīvības iela 46, Balvi
Tālrunis: 645 21430, 28 352770
Mājas lapa: www.muzejs.balvi.lv
E-pasts: muzejs@balvi.lv
GPS koordinātes: 57.130976, 27.256801

Balvu Romas katoļu baznīca celta 1804. gadā. Tā ir ievērojama ar īpatnējo arhitektonisko veidolu, jo sākotnēji celta pēc pareizticīgo baznīcu parauga. Balvu Romas katoļu baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
Adrese: Baznīcas iela 3, Balvi
Tālrunis: 645 21375
GPS koordinātes: 57.133747, 27.271564

Balvu evaņģēliski luteriskā baznīca. Balvu evaņģēliski luteriskās draudzes pirmsākumi meklējami 19. gs. beigās, kad vidzemnieki par parādiem zaudēja zemi un devās uz Latgali. Ienākušajiem luterāņiem nebija kur piekopt savas garīgās vajadzības, tāpēc 1915. gadā uzcēla dievnamu. Baznīca ir 13,94 m gara un 25,4 m augsta. 1925. gadā iesvētīja baznīcas zvanu, bet 1934. gadā Herberta Kolbes firmā būvētās industriālās ērģeles. Torņa zvans, kas sver 530 kg, izgatavots Vācijā.
Adrese: Bērzpils iela 17, Balvi
Tālrunis: 29638005, 26311959
Mājaslapa: www.balvubaznica.lv
GPS koordinātes: 57.128239, 27.267187

Piemineklis Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem atklāts 1938. gadā. Tā autors ir tēlnieks K. Jansons. Piemineklis vairākkārt gāzts, bet 1993. gadā atjaunots. Pieminekli Latgales partizāniem mēdz dēvēt arī par Balvu "Staņislavu".

Adrese: Brīvības un Partizānu ielu krustojums, Balvi
GPS koordinātes: 57.1327691, 27.263013

Seno amatu darbnīcas saimnieks ir kokamatnieks Ēriks Kanaviņš, kurš gatavojis latgaliešu sētas maketu Balvu Novada muzejam, restaurējis vairākus krustus un krucifiksus. 2007. gadā izkaltas un Lāča dārzā izvietotas četras lāču skulptūras. Apmeklētāji "Seno amatu darbnīcā" var pamēģināt virpot uz vecās virpas, zāģēt, kalt, izliet laimi, kā arī seno laiku "bada pannā" uz malkas plīts cept vafeles. Vasaras sezonā Ēriks Kanaviņš Balvu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem piedāvā aizraujošu piedzīvojumu - vizināšanos ar plostu "Vilnītis" pa Balvu ezeru.

Adrese: Lāča dārzs, Brīvības iela 52, Balvi
Tālrunis: 29 376933
GPS koordinātes: 57.130975, 27.256373