Laika ziņas

Laika ziņas Balvi

Šobrīd
+14°C
  • 1,9 m/s R-ZR1,9 m/s R-ZR
  • 1015 mm Hg
  • 98 % mitr.
  • 14 °C sajūta
Laika prognoze
Lietus
Otrdien
22.08
10..+18
Iespējams lietus
Trešdien
23.08
11..+17
Apmācies
Ceturtdien
24.08
8..+18
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Pārsvarā apmācies Nakts Pārsvarā apmācies 12° 1015
mm Hg

0,6 m/s
R
93% 12°
Pārsvarā apmācies Rīts Pārsvarā apmācies 11° 1014
mm Hg

0,6 m/s
Z-ZA
99% 11°
Iespējams lietus Diena Iespējams lietus 17° 1013
mm Hg

1,7 m/s
ZR
70% 17°
Pārsvarā apmācies Vakars Pārsvarā apmācies 15° 1012
mm Hg

1,7 m/s
Z
81% 15°