Par Balviem

Par Balviem

Balvi ir pilsēta Latgales ziemeļaustrumos, kas izvietojusies starp Balvu un Pērkonu ezeriem pie tos savienojušās Bolupes. Balvi ir salīdzinoši jauna pilsēta, tomēr tās kā apdzīvotas vietas vēsture veidojusies vairāku gadsimtu garumā. Senatnē Balvi ietilpa Atzeles valstī, kura pirmo reizi avotos tiek minēta pēc latgaļu pakļaušanas. Pēc otrā pasaules kara Balvi tika gandrīz pilnībā nopostīti.

Mūsdienu pilsēta ir uzcelta praktiski no jauna. Atpazīstamākie pilsētas objekti ir muižas pils ēka ezera krastā, 19. gadsimtā veidotais muižu parks un savdabīgās akmeņu kompozīcijas "Lāča dārzā". Par pilsētas simbolu balvēnieši uzskata strūklaku "Ūdensroze" skvērā. Pilsētā dzīvo aptuveni 7 973 iedzīvotāju, tās platība ir 5,1 km².

Balvu novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv Balvu novada pašvaldības kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv

Informācija par vietām un apskates objekti