Meklēšanas rezultāti

Reliģija: baznīcas, draudzes

Baltinavas Romas katoļu draudze

Baltinava, Liepu 8, Baltinavas p., Baltinavas n., LV-4594
Reliģija: baznīcas, draudzes

Baltinavas pareizticīgo draudze

Baltinava, Kārsavas 10, Baltinavas p., Baltinavas n., LV-4594
Reliģija: baznīcas, draudzes

Balvu Evaņģēliski luteriskā draudze

Mārtiņa Lutera 3, Balvi, Balvu n., LV-4501
Reliģija: baznīcas, draudzes

Balvu Romas katoļu baznīca

Baznīcas 3, Balvi, Balvu n., LV-4501
Reliģija: baznīcas, draudzes

Balvu pareizticīgo draudze

Brīvības 49, Balvi, Balvu n., LV-4501
Reliģija: baznīcas, draudzes

Bēržu Romas katoļu draudze

Bērži, Bērzpils p., Balvu n., LV-4576
Reliģija: baznīcas, draudzes
Reliģija: baznīcas, draudzes
Reliģija: baznīcas, draudzes

Kupravas Romas katoļu draudze

Vīksna, Vīksnas p., Balvu n., LV-4580
Reliģija: baznīcas, draudzes

Rugāju Romas katoļu draudze

Rugāji, Rugāju p., Rugāju n., LV-4570
Reliģija: baznīcas, draudzes
Reliģija: baznīcas, draudzes

Tilžas Evaņģēliski luteriskā draudze

Tilža, Tilžas p., Balvu n., LV-4572
Reliģija: baznīcas, draudzes

Tilžas Romas katoļu draudze

Tilža, Raiņa 21, Tilžas p., Balvu n., LV-4572
Reliģija: baznīcas, draudzes

Viļakas Evaņģēliski luteriskā draudze

Abrenes 15, Viļaka, Balvu n., LV-4583
Reliģija: baznīcas, draudzes
Reliģija: baznīcas, draudzes
Reliģija: baznīcas, draudzes

Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu draudze

Rekova, Rekovas 22, Šķilbēnu p., Viļakas n., LV-4587
Reliģija: baznīcas, draudzes
Reliģija: baznīcas, draudzes

Šķilbēnu vecā Sāpju Dievmātes Romas katoļu draudze

Rekova, Šķilbēnu p., Viļakas n., LV-4587
Reliģija: baznīcas, draudzes

Rezultāti kartē