Baltinavas novada pašvaldības izdevumi šogad par nepilniem 200 000 eiro pārsniegs ieņēmumus

Daugavpils, 25.janv., LETA. Baltinavas novada pašvaldības kopbudžeta ieņēmumi 2018.gadā plānoti 1 368 590 eiro, bet izdevumi - 1 567 880 eiro apmērā, aģentūra LETA noskaidroja Baltinavas novada pašvaldībā.

Starpību starp budžeta ieņēmumiem un izdevumiem, kas ir 199 290 eiro, plānots segt no budžeta līdzekļu atlikuma uz gada sākumu, kas bija 291 768 eiro.

Pašvaldības budžeta ieņēmumu lielāko daļu veido valsts budžeta transferti - 773 580 eiro, kas ir 58,7% no kopējiem budžeta ieņēmumiem, iedzīvotāju ienākuma nodoklis - 416 390 eiro (31,6%) un nekustamā īpašuma nodoklis - 62 069 eiro (4,7%).

Lielākie pašvaldības budžeta tēriņi šogad paredzēti izglītībai - 749 167 eiro, kas ir 50,1% no kopējiem budžeta tēriņiem. Vispārējiem vadības dienestiem paredzēts tērēt 420 866 eiro (28,1%), sociālajai aizsardzībai - 102 015 eiro (6,8%), kultūrai un sportam - 89 705 eiro (6%), ekonomiskajai darbībai - 72 780 eiro (4,9%), teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai - 19 428 eiro (1,3%) un vides aizsardzībai - 33 206 eiro (2%).

Līdzīgi kā gadu iepriekš pašvaldības budžeta prioritātes ir pašvaldības ceļu sakārtošana un uzturēšana un infrastruktūras sakārtošanas projekti. Klāt nākusi nepieciešamība sakārtot upes krastu un izstrādāt Svātūnes ezera apsaimniekošanas plānu.

Baltinavas novada pašvaldības 2018.gada speciālā budžeta ieņēmumi plānoti 51 796 eiro, bet izdevumi - 74 524 eiro apmērā.