Baltinavas novadā veic izmaiņas pakalpojuma aprēķinos

Daugavpils, 30.marts, LETA. Pēc Valsts Kontrole (VK) norādījumiem pašvaldība ir veikusi izmaiņas pakalpojuma aprēķinos. Pēc būtības šīs izmaiņas vairāk bijušas vairāk vajadzīgas kontrolējošajām struktūrām nevis pašvaldībai.

Baltinavas novada domes priekšsēdētāja Lidija Siliņa ("Mēs - Baltinavai") aģentūrai LETA pastāstīja, ka viens no VK pārmetumiem ir bijis saistīts ar ēdināšanas organizāciju skolā, jo porciju izmaksās nav tikušas ierēķinātas netiešās izmaksas - algas virtuves strādniekiem, aprīkojuma amortizāciju, elektrību.

Pašvaldība jau tāpat dotē gan tiešās izmaksas - maksu par produktiem, gan arī netiešās izmaksas. Starpība ir tikai tā, ka līdz šim par salīdzinoši zemāku cenu skolā paēst pusdienas varēja arī skolotāji un skolas darbinieki. Patlaban porciju izmaksas aprēķinā ir veiktas korekcijas, iekļaut tajā arī netiešās izmaksas. Taču, lai porciju cena būtu adekvāta un skolotāji un skolas darbinieki neatteiktos no to iegādes, pašvaldība vienalga ir spiesta turpināt daļēji dotēt šo pakalpojumu, skaidroja Siliņa.

Baltinavas novada pašvaldība jau aptuveni 15 gadus nodrošina skolā bezmaksas ēdināšanu visiem audzēkņiem, tāda ir bijusi pašvaldības deputātu nostāja. Skolēniem ir mērojams tāls un ilgs ceļš uz skolu un vismaz vienu reizi dienā viņiem ir jābūt iespējai normāli paēst, uzsvēra pašvaldības vadītāja.

Vēl viens pašvaldības pārkāpums pēc VK atzinuma ir novadā noteiktie zemie tarifi par ūdensapgādi un kanalizāciju. "Mēs esam lauku pašvaldība un pakalpojumu izmaksas mums ir pavisam citas. Pašvaldība šo pakalpojumu dotē tādēļ, ka iedzīvotāji paši caur pakalpojumu nespētu segt visas tās izmaksas, kas bijušas saistītas ar ūdensapgādes un kanalizācijas saimniecības modernizācijas projektu," skaidroja Siliņa.

Jau vēstīts, ka Valsts kontrole veica atkārtotu revīziju par laiku no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.martam, lai pilnveidotu maksas pakalpojumu sniegšanas organizēšanu, izvērtējot maksas pakalpojumu sniegšanas nepieciešamību un izvērtējot pakalpojumu maksas pamatotību.

Revīzija tika veikta deviņās pašvaldībās - Aknīstes (Ivars) , Alsungas (Kārlis), Alūksnes (Lāsma), Baltinavas (Ivars), Ciblas (Ivars), Raunas (Lāsma), Rugāju (Lāsma), Sējas (Lāsma) un Vaiņodes (Kārlis) novadu pašvaldības. Revīzijā tika vērtēti maksas pakalpojumi, kurus pašvaldības sniedz pašas, nevērtējot pašvaldību kapitālsabiedrību sniegtos pakalpojumus.

Revīzijā tika konstatēts, ka teju visās pašvaldībās tiek sniegti publiskās ēdināšanas pakalpojumi un neregulārie pasažieru pārvadājumi. Atsevišķas pašvaldības veic kravu pārvadājumus, zāles un krūmu pļaušanu un koku zāģēšanu, viesnīcu pakalpojumus, instrumentu un agregātu izmantošanas pakalpojumus un nodarbojas ar galdniecības produkcijas tirdzniecību.

Valsts kontrole secinājusi, ka nevienā gadījumā nav veikts pakalpojumu nepieciešamības izvērtējums, ietekmes uz konkurenci izvērtējums un pakalpojums nav noteikts kā brīvprātīgā iniciatīva. Nepamatota pakalpojumu sniegšana divu gadu laikā tikai deviņās relatīvi nelielās pašvaldībās ir liegusi komersantiem gūt ieņēmumus 179 000 eiro apmērā.