Baltinavas novads konkursā meklē moto un logo

Rīga, 27.nov., LETA. Līdz 2019.gada 31.janvārim interesenti aicināti piedalīties Baltinavas novada moto un logo konkursā, aģentūra LETA uzzināja novada pašvaldībā.

Konkursa mērķis ir izstrādāt novada moto jeb saukli un logotipu, lai veicinātu novada atpazīstamību un novada iedzīvotāju piederības sajūtu savam novadam. Moto un logo tiks izmantoti dažādos Baltinavas novada informatīvajos un prezentācijas materiālos, uz suvenīriem, dāvanām, interneta vidē un citur.

Konkursā var piedalīties ikviena fiziska vai juridiska persona, iesniedzot gan atsevišķus, gan vienotu piedāvājumu abiem konkursa objektiem.

Pašvaldība noteikusi, ka moto ir jābūt vienkāršam, īsam, kodolīgam, skanīgam un uzmanību piesaistošam. Moto var iesniegt gan latviešu, gan latgaliešu valodā. Savukārt logotips var būt vizuāli uztverams novadu raksturojošs grafisks attēlojums, zīme vai simbols, turklāt tam arī jābūt vienkāršam, vienlaikus uzmanību piesaistošam, vizuāli un filozofiski viegli uztveramam, viegli transformējamam dažādās tehnikās un mērogos. Logo obligāti jāizmanto uzraksts "Baltinavas novads", tam ir jābūt idejiskā sasaistē ar esošo Baltinavas novada simboliku - ģerboni. Tāpat pēc autora ieskatiem iespējams izmantot Baltinavas novada karoga vai ģerboņa krāsas vai simboliku. Pašvaldībā uzsvēra, ka logo izveidē pieļaujami visi vizuālās mākslas līdzekļi.

Abu labāko ideju autori no pašvaldības iegūs 40 eiro naudas balvu. Ja par labāko tiek atzīta viena autora gan moto, gan logo ideja, uzvarētājam tiks piešķirta 80 eiro balva.