Balvos notiks iedzīvotāju un jauniešu forums

Rīga, 2.maijs, LETA. Šodien plkst.9 Balvu Profesionālajā un vispārizglītojošā vidusskolā notiks iedzīvotāju un jauniešu forums, aģentūru LETA informēja Balvu novada pašvaldībā.

Pasākuma galvenais mērķis ir iedrošināt iedzīvotājus, jo īpaši jaunatni nākt klajā ar priekšlikumiem, kas tiem palīdzētu kļūt konkurētspējīgākiem, efektīvāk pielietot savas spējas un īstenot iniciatīvas.

Praktiskajās darba grupās tiks izstrādātas idejas un ierosināti priekšlikumi, kas tiks apkopoti un nodoti novada domei un citām ieinteresētajām personām, lai izvērtētu un vismaz atsevišķus no tiem īstenotu, uzlabojot novada iedzīvotāju un jauniešu ikdienu. Foruma dalībnieki balsos par praktisko darba grupu priekšlikumiem, tādējādi veidojot pamatu foruma rezolūcijai, kurā tiks iekļauti tie priekšlikumi, kuri būs ieguvuši lielāko balsu skaitu.

Balstoties uz sagatavoto rezolūciju, kā arī ņemot vērā iedzīvotāju un jauniešu foruma laikā izvirzītos priekšlikumus, tiks īstenotas trīs neliela apjoma iedzīvotāju un jauniešu iniciatīvas - miniprojekti.

Foruma programmā - ideju darbnīcas, informācijas sniegšana par Eiropas parlamenta konkursu "Eiroscola", priekšlikumu sagatavošana un finansējums iniciatīvu īstenošanai. Pasākumā piedalīsies arī brīvprātīgie jaunieši no Gulbenes un Alūksnes.

Iedzīvotāju un jauniešu forums Balvos tiek rīkots biedrības "Ritineitis" īstenojamajā valsts budžeta finansētās programmas "NVO fonds" projektā "Asni" - atbalsts jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem", tā mērķis ir nodrošināt atbalstu Ziemeļlatgales iedzīvotāju un jauniešu pilsoniskās līdzdalības pasākumiem.