Balvu novadā par 50 000 eiro restaurēta Bēržu kapu kapliča

Daugavpils, 15.nov., LETA. Īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstītu projektu, Balvu novada Bērzpils pagastā restaurēts arhitektūras un kultūrvēstures piemineklis - Bēržu kapu kapliča, aģentūru LETA informēja Balvu novada pašvaldībā.

Projekta "Arhitektūras pieminekļa "Bēržu kapliča" atjaunošana" gaitā veikta ēkas nesošo konstrukciju izbūve un restaurācija, fasādes restaurācija, jumta konstrukciju restaurācija un seguma atjaunošana. Restaurēts arī ēkas interjers. Uzsvars arhitektūras atjaunošanas darbu laikā tika likts uz tradicionālo materiālu un darba metožu pielietošanu, lai saglabātu ēkas autentiskumu.

Atklājot rekonstruēto ēku, to iesvētīja Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis un Bēržu katoļu draudzes prāvests Oļģerts Misjūns.

Balvu novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs (ZZS) uzsver, ka paveiktais darbs Bērzpils kapsētas kapličā ilgi kalpos gan vietējiem iedzīvotājiem, gan arī tūristiem. "Šajā brīdī liekas, ka naudai ir otršķirīga nozīme, jo tie līdzekļi, kas šeit ir ieguldīti, kalpos cilvēkiem, ticīgajiem, Bērzpils pagasta iedzīvotājiem un Balvu novadam kopumā," pauda Pušpurs.

Kapličas atjaunošanu veica SIA "WARSS+", būvuzraudzību nodrošināja būvuzraugs Vilhelms Pužulis, bet autoruzraudzību - Artūrs Lapiņš no SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa".

Projekts "Arhitektūras pieminekļa "Bēržu kapliča" atjaunošana" īstenots ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās stratēģiju". Tā kopējās attiecināmās izmaksas ir 50 000 eiro.

Bēržu kapu kapliča pašreizējā vietā atrodas kopš 1920.gada. Kapličas būvvēsture aizsākas Zosuļos 1791.gadā, kur izbūvēta Jēzus sirds kapela ar astoņstūra plānojumu. Izpētē, pēc analoģijas ar Dubnu, pieļauts, ka kapelai varējuši būt vairāki frontoni un priekštelpa. 19.gadsimta pirmajā pusē astoņstūra apjomam piebūvēta draudzes daļa, kā arī lievenis četrām kolonām, trīsstūrveida frontonu, vēlā klasicisma stilistikai raksturīgām ārdurvīm un logiem. 1920.gadā kapliča pārvesta uz Bēržu kapiem un veikta tās rekonstrukcija, zaudējot daļu no oriģinālajām detaļām. Ar laiku kapliča iegrimusi kapsētas zemē ne tikai izmainot proporcijas, bet arī bojājot apakšējo vainagu konstrukcijas.