Balvu novada svētkos pasniegs Atzinības rakstus

Balvi24.lv

Par nozīmīgu ieguldījumu un sasniegumiem Balvu novada labā 20.augustā novada svētkos tiks pasniegti Balvu novada domes Atzinības raksti, pilsētas informācijas portāls Balvi24.lv uzzināja Balvu novada pašvaldībā.

Apbalvojumi tiks pasniegti:

* Briežuciema pagasta bibliotēkas vadītājai Silvijai Aparei par ilggadēju un godprātīgu darba pienākumu veikšanu, pagasta kultūrvēstures popularizēšanu un aktīvu dalību pagasta sabiedriskajā dzīvē;
* Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotājai Guntai Blaumai par profesionālu, radošu un atbildīgu darbu izglītības jomā un sakarā ar nozīmīgo dzīves jubileju;
* Balvu Romas katoļu draudzes ērģelniekam, Balvu Mūzikas skolas skolotājam Jānim Budevičam par aktīvu darbību Balvu Romas katoļu draudzē un nozīmīgu ieguldījumu Balvu novada kultūrvides veidošanā;
* SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" ķirurgam Ainai Buliņai par mūža ieguldījumu veselības aprūpes nozarē;
* SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" Balvu slimnīcas galvenajai māsai Aijai Dillei par ilggadēju, godprātīgu un profesionālu darbu veselības aprūpes nozarē;
* Balvu Kultūras un atpūtas centra skaņu operatoram Gintam Grīslim par profesionālu, radošu un apzinīgu darbu kultūras jomā;
* Stacijas pamatskolas skolotājai ANNAI JAUDZEMAI par mūža ieguldījumu izglītībā un profesionālu pedagoģisko darbu Stacijas pamatskolā. 

Tāpat Atzinības rakstu pasniegs IK " ASNA - G" vadītājam Naurim Pomeram par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Balvu novadā, Balvu Profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas skolotājai Irinai Šņukutei par ilggadēju, profesionālu un atbildīgu darbu izglītības jomā un sakarā ar nozīmīgo dzīves jubileju, ambulatorās aprūpes māsai Marijai Švekerei, par godprātīgu un profesionālu darbu medicīnas nozarē un nozīmīgu ieguldījumu Bērzpils pagasta iedzīvotāju veselības aprūpes nodrošināšanā, Balvu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājam Mārtiņam Vaickovskim, par nozīmīgu ieguldījumu Balvu evaņģēliski luteriskās draudzes nostiprināšanā un laicīgās un garīgās varas sadarbības veicināšanu, PA "San-Tex" avārijas dienesta vadītājam Aivaram Začestam par ilggadēju un profesionālu darbu dzīvojamo māju apsaimniekošanas jomā.

Savukārt par iegūto 1.vietu 2016.gada Latvijas čempionātā zemledus makšķerēšanā un ieguldījumu Balvu novada atpazīstamības veicināšanā svētku lielkoncertā Balvu novada domes Pateicības raksts tiks pasniegts zemledus makšķerēšanas komandai "LIARPS".