Groza noteikumus, kas noteiks kārtību, kādā civilās aviācijas lidlauki jāizmanto Latvijas militārās aviācijas vajadzībām

Rīga, 17.okt., LETA. Valdība šodien atbalstīja Aizsardzības ministrijas (AM) iesniegto noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka kārtību, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Latvijas militārās aviācijas gaisa kuģi.

Grozījumi Ministra kabineta (MK) noteikumos "Noteikumi par kārtību, kādā civilās aviācijas lidlaukus izmanto Latvijas Republikas militārās aviācijas gaisa kuģi, un kārtību, kādā Latvijas Republikas militārās aviācijas lidlaukus izmanto civilās aviācijas gaisa kuģi" paredz papildināt noteikumus ar tiesību normām, kas nosaka kārtību kā militārās aviācijas gaisa kuģi piesaka civilās aviācijas lidlauka izmantošanu, kā tiek nodrošināta virszemes apkalpošanas pakalpojumi un kādi drošības pasākumi tiek piemēroti militārās aviācijas gaisa kuģu personālam, tā bagāžai, militārai kravai un pavadošām personām.

Ministrijā skaidroja, ka tiesiskā regulējuma mērķis ir noteikt militārās aviācijas gaisa kuģu virszemes apkalpošanas un alternatīvo drošības pasākumu piemērošanas kārtību civilās aviācijas lidlaukos.

Jau šobrīd militārās aviācijas gaisa kuģi bieži izmanto civilās aviācijas lidlaukus, jo īpaši starptautisko lidostu "Rīga", gan militārās kravas, gan militārā personāla pārvadāšanai, norādīts noteikumu projektā. Taču nav noteikta vienota kārtība, kas, kādos termiņos un kā piesaka militārās aviācijas gaisa kuģa lidojumu, kā un kas ir tiesīgs veikt virszemes apkalpošanas pakalpojumu sniegšanu un kā militārais personāls tiek pavadīts uz un no gaisa kuģa.

Šobrīd militārās aviācijas gaisa kuģa lidojumu piesaka jebkura persona, un nereti ir gadījumi, kad nav skaidrs, kurš ir lidojuma pieteicējs, kā arī pieteikumos iesniegtā informācijas ne vienmēr ir pietiekoša, lai nodrošinātu militārās aviācijas gaisa kuģa apkalpošanu, tādējādi apgrūtinot civilās aviācijas lidlauka darbību, kā arī var radīt apdraudējumu civilās aviācijas drošībai.

Projekta mērķis ir noteikt, ka turpmāk visus militārās aviācijas gaisa kuģa lidojumus organizē Latvijas Nacionālie bruņotie spēki (NBS). Ar projektu tiek noteikta vienota pieteikuma forma, minimālais pieteikuma iesniegšanas laiks, kā arī noteikti kritēriji, kas ir tiesīgs veikt militārās aviācijas gaisa kuģa virszemes apkalpošanu.

Grozījumi arī paredz, ka ka Civilās aviācijas lidlauku, no kura tiek veikta gaisa pārvadājumi, izmatošanu militārās aviācijas gaisa kuģu vajadzībām plāno ārpus civilās aviācijas lidlauku gaisa satiksmes plūsmas un lidlauku noslogotākajiem periodiem. Tas nozīmē, ka NBS, plānojot militārās aviācijas gaisa kuģu lidojumus, jānoskaidro un jāņem vērā lidlauka gaisa satiksmes plūsmas un lidlauku noslogotākie periodi, tādējādi netraucējot un nekavējot civilās aviācijas, jo īpaši gaisa pārvadājumu, satiksmi.

Noteikumu projektā arī minēts, ka NBS izmanto vai plāno izmantot vairākus civilās aviācijas lidlaukus, tostarp starptautisko lidostu "Rīga", lidlauku "Liepāja", lidlauku "Ventspils", lidlauku "Jūrmala airport", lidlauku "Spilve", lidlauku "Ādaži", lidlauku "Daugavpils" un lidlauku "Grīva". Pirms minēto lidlauku izmantošanas, Nacionālie bruņotie spēki noslēdz ar lidlauku ekspluatantu sadarbības līgumu.

Vienlaikus grozījumi paredz, ka civilās aviācijas gaisa kuģi Latvijas militārās aviācijas lidlaukus var izmantot, ja tie atbilst civilās aviācijas lidlauku ekspluatācijas nosacījumiem un normatīvajiem aktiem, kas nosaka civilās aviācijas darbību. Gaisa kuģi, kuriem draud briesmas vai kuri ir briesmās, vai kuri ir cietuši nelaimes gadījumā, var izmantot jebkuru lidlauku Latvijas teritorijā.

Tāpat civilās aviācijas gaisa kuģi Latvijas militārās aviācijas lidlaukus var izmantot gaisa pārvadājumiem, ja Latvijas militārās aviācijas lidlauki vai to daļas un iekārtas, ko izmanto šādu pārvadājumu apkalpošanai, atbilst civilās aviācijas gaisa kuģu ekspluatācijas nosacījumiem.

Projekta izstrādē iesaistīti NBS, Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" un valsts akciju sabiedrība "Starptautiskā lidosta "Rīga".

Tāpat noteikts, ka Satiksmes ministrijai (SM) sadarbībā ar AM, Ārlietu ministriju (ĀM), Iekšlietu ministriju (IeM) un citām atbildīgajām institūcijām jāizstrādā grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Kārtība, kādā Latvijas Republikas valsts amatpersonas un ārvalstu oficiālo delegāciju pārstāvjus atbrīvo no lidostas drošības pārbaudēm", papildinot to ar kārtību kādā civilās aviācijas lidlaukos, kurus izmato valsts gaisa kuģi, tiek veikta virszemes apkalpošana un piemēroti alternatīvie drošības pasākumi un satiksmes ministram Uldim Augulim (ZZS) tos līdz 2018.gada 1.septembrim jāiesniedz izskatīšanai MK.