Izsludina projektu konkursu veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšanai Latgalē

Daugavpils, 13.marts, LETA. Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) izsludinājusi atklātu projektu konkursu veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latgalē, liecina informācija "Latvijas Vēstnesī".

Konkursa gaitā tiks atbalstīta publisku aktīvās atpūtas, sporta nometņu, sporta pasākumu un sacensību rīkošana Latgales reģionā, sporta inventāra un/vai aprīkojuma iegāde visām projektā iesaistītajām pašvaldībām un nelielu ar sporta aktivitātēm saistītu publisku infrastruktūras objektu iekārtošana.

Projektu konkursa mērķis ir sekmēt veselīgu dzīvesveidu Latgalē, pilnveidojot reģiona pievilcību iedzīvotājiem un it īpaši jauniešiem.

Tiesības iesniegt projekta pieteikumus ir biedrībām vai nodibinājumiem, kuru juridiskā adrese ir Latgales plānošanas reģiona teritorijā un kura savu darbību veic Latgales reģionā.

Konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa ir pieejama VRAA tīmekļa vietnē. Projektu pieteikumi konkursam jāiesniedz personīgi vai elektroniski VRAA līdz 16.aprīlim.

Konkurs izsludināts Latvijas valsts budžeta finansētajā mērķprogrammā "Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latgalē", tā Kopējais pieejamais finansējums - 120 000 eiro.