Nākamnedēļ Baltinavas novadā sāks iedzīvotāju aptauju par administratīvi teritoriālo reformu

Rīga, 15.maijs, LETA. No 20.maijā Baltinavas novadā norisināsies iedzīvotāju aptauja par plānoto administratīvi teritoriālo reformu, ārkārtas domes sēdē lēmuši novada deputāti.

Domes priekšsēdētāja Sarmīte Tabore ("Mēs - Baltinavai") deputātiem skaidroja, ka iniciatīva rīkot aptauju nākusi no iedzīvotājiem sapulces laikā maija sākumā. Atbilstoši likumam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) norādījumiem, tā būs socioloģiskā aptauja, un iedzīvotāji varēs paust savu viedokli, atzīmējot sev pieņemamāko variantu - turpmākā pastāvēšana esošajā teritorijā, pievienošana Balvu novadam vai vēl kādu iespēju.

Nolemts, ka aptaujā varēs piedalīties novadā deklarētie iedzīvotāji no 16 gadu vecuma, aptaujas lapas varēs aizpildīt gan elektroniski, gan klātienē Klientu apkalpošanas centrā tā darba laikā. Aptaujas rezultātus apkopos komisija, kurā būs pārstāvēti pašvaldības darbinieki un arī domnieki.

Plašas diskusijas domes sēdē izvērtušās par aptaujas termiņiem. Tabore skaidroja, ka VARAM jau maija sākumā solījusi paziņot tikšanās ar pašvaldībām grafiku, taču tas vēl nav zināms, tāpēc aptauja nevar būt pārāk ilga, lai pašvaldība laikus var apkopt datus to prezentēšanai ministrijai. Tāpēc nolemts aptauju rīkot līdz 10.jūnijam.

Jau vēstīts, ka Rugāju novadā, ko arī paredzēts pievienot Balvu novadam, pašvaldības rīkotajā iedzīvotāju aptaujā 79% respondentu norādījuši, ka nevēlas, lai novadu pievienotu kādai citai administratīvajai teritorijai. Ja notiktu apvienošana, tad 12% novada nākotni redzētu kopā ar Balvu novadu, bet 6% vēlētos apvienošanu ar Gulbenes novadu. 2% izvēlējušies Lubānas novadu, bet 1% atzīmējis atbildi "Cits variants", paskaidrojot, ka iespējamās teritorijas varētu būt gan Balvu, gan Gulbenes, gan Lubānas un Alūksnes novadi, kā arī ieteikuši izskatīt variantu par divu līmeņu pašvaldībām, kad daļa novada funkciju tiktu uzticēta apriņķu administrācijai.

Tāpat ziņots, VARAM ir apturējusi Ikšķiles un Jelgavas novadu pašvaldību lēmumus, kas paredz rīkot iedzīvotāju aptauju ar mērķi noskaidrot viedokli par iespējamo novada pievienošanu citai administratīvai teritorijai.

"Ne šis likums, ne arī citi normatīvie akti neparedz domei tiesības rīkot aptauju, kas pēc savas formas atgādina iedzīvotāju piedalīšanos vēlēšanās vai vietējā referendumā un saistoša lēmuma pieņemšanā. Arī uzdotais jautājums "Vai Jūs esat par Ikšķiles novadu kā patstāvīgu Latvijas Republikas administratīvo teritoriju" rada maldinošu iespaidu, ka iedzīvotāji piedalās lēmuma pieņemšanā par administratīvi teritoriālo reformu," pauž VARAM, norādot, ka Latvijā spēkā esošais tiesiskais regulējums neparedz pašvaldībām tiesības rīkot vietējos referendumus.

Ministrija arī atgādina, ka Satversmes tiesa jau 2009.gadā ir atzinusi, ka administratīvi teritoriālā reforma atzīstama par svarīgu un nozīmīgu valsts un sabiedrības dzīves jautājumu, kas ir jāizlemj pašam likumdevējam, proti, Saeimai.