Projektu īstenošanai Baltinavas pašvaldība šogad plāno aizņemties teju pusi sava budžeta

Rīga, 8.febr., LETA. Projektu realizācijai Baltinavas novada pašvaldība plāno aizņēmumus provizoriski 525 000 eiro apmērā, paredz domes apstiprinātais 2019.gada budžets.

Kopējie budžeta ieņēmumi ieplānoti 1 198 920 eiro, bet izdevumi nedaudz pārsniedz ieņēmumus, sasniedzot 1 252 654 eiro.

Visvairāk līdzekļu - 39% jeb 499 817 eiro - paredzēts atvēlēt izglītībai, vēl 463 618 eiro budžetā paredzēti vispārējiem valdības dienestiem. Teju 15% no visas budžeta summa paredzēti kultūrai, kā arī sociālajai aizsardzībai.

Pašvaldība 2019.gadā vēlas realizēt septiņus Eiropas Savienības fondu finansētus projektus, atjaunojot ceļus un muzeja telpas. Plānota arī Baltinavas kultūras nama aprīkojuma iegāde, tērpu iegāde Baltinavas jauktajam korim. Šiem mērķiem nepieciešams pusmiljona eiro aizņēmums.

Tāpat plānots pilnveidot Saimnieciskās nodaļas tehnisko nodrošinājumu, iegādājoties traktortehniku, piekabi, sniega tīrīšanas lāpstu, smilts vai smilts-sāls maisījuma kaisītāju, pļaujmašīnu ceļmalu appļaušanai, lai varētu efektīvāk apsaimniekot pašvaldībai pieredošās ielas un ceļus, parku, nodrošināt teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas darbus. Saimnieciskās nodaļas tehniskajam nodrošinājumam pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu Valsts kasē provizoriski 50 000 eiro apmērā.

Pašvaldībā uzsvēra, ka, tā kā valsts budžets vēl nav apspirināts, pašvaldība savus izdevumus plānojusi piesardzīgi, un vēlāk iespējamas korekcijas.