Vietējās ziņas

 • Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca

  Gotikas stila mūra baznīca, kura uzcelta 1891. gadā ar Marienhauzenas grāfienes Lippe Lipskas atbalstu, tiek saukta par "gotikas rozi".

 • Senlietu un motociklu kolekcija "Cīrulīši"

  "Cīrulīšos" apskatāma 20. gs. sākumā būvēta, atjaunotā klēts, kurā ir izvietota interesanta un daudzveidīga darbarīku un sadzīves priekšmetu kolekcija, kā arī 19. gs. beigās celtā dzīvojamā ēka, kurā apskatāmas dažādas senas mēbeles un daudzi citi interjera priekšmeti. 

 • Susāju pagasta kultūrvēstures sēta "Vēršukalns"

  Susāju pagasta kultūrvēstures sētā "Vēršukalns" iespējams nobaudīt ceptu maizi, vārītu zupu vai ziemas sezonā ceptās asins desas.

 • Annas Āzes meža ekspozīcija

  Meža muzejā ir iespēja iepazīties ar dzīvnieku un putnu izbāzeņiem, dzīvnieku ādām un pārnadžu ragiem, kurus muzeja saimniece – mežzine Anna Āze, ir vākusi un izstādījusi no 1987. gada. Muzejā atrodas pašas rūpīgi vāktās grāmatas un dažādi bukleti par mežiem, kā arī viņa pati ir uzrakstījusi vairākas grāmatas par mežu, meža lietām un medībām. 

 • Viļakas novada muzejs

  Viļakas novada muzejs atrodas pilsētas kultūrvēsturei nozīmīgā 1913.gadā celtajā katoļu draudzes mājā, kas tautā, savas nozīmības dēļ, dēvēta par "Gaismas zāli" un bijušajā kapucīnu mūku klostera ēkā. Muzejā atspoguļota Viļakas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes vēsture no 13.gs. līdz mūsdienām – nozīmīgākie notikumi, izcilākās personības un laikmeta liecības. 

 • Dabas parks "Balkanu kalni"

  Dabas parks plešas aptuveni 20 ha platībā. Dabas parks "Balkanu kalni" ir ainaviski skaista vieta ar izteiktu reljefu. Trīs ekskursiju dabas takas atklāj koka skulptūras, interesantākos dabas objektus, atšķirīgos mežu tipus, augstus paugurus un stāvas nogāzes, zvēru alas un skudru pūžņus. 

 • Izjādes ar zirgiem un zirgu pajūgiem z/s "Mežaines"

  Z/S "Mežaines" darbojas lauku tūrismā un piedāvā izjādes ar zirgiem, vizināšanos ar drošku vai kamanām, poniju, jāšanas nodarbības. 

 • Dabas liegums "Pededzes lejtece"

  Dabas liegums "Pededzes lejtece" izveidots 1999. gadā ar sākotnējo mērķi aizsargāt unikālo, bioloģiski daudzveidīgo mežu kompleksu, reto sugu atradnes un ainavu daudzveidību. 2004. gadā dabas lieguma teritoriju paplašināja par 513 ha, un tagad tā kopplatība ir 4 663 ha.

 • Staltbriežu dārzs z/s "Mežsētas"

  Pededzes vidusteces plašajās un veciem ozoliem bagātajās palienes pļavās, kas pavasaros nereti pārplūst, izveidota briežu audzēšanas saimniecība SIA "Mežsētas aptuveni 200 ha lielā platībā Rugāju novadā. Mežsētas ir viena no pirmajām briežu audzētavām Latvijā, un šobrīd tajā atrodas vairāk nekā 300 dzīvnieku, kas iepirkti no visas pasaules – Īrijas, Polijas, Holandes, Ungārijas un Lietuvas. 

 • Senlietu privātkolekcija "Saipetnieki"

  Senlietu privātkolekciju "Saipetnieki" sāka veidot 2002. gada vasarā, kad tika pārvests vecs motors, kas kļuva par aizsākumu tagadējā muzeja ekspozīcijai. Tagad muzejā apskatāmi jau vairāk nekā 3 000 dažādu eksponātu.