Izskanējusi "Dziesma Bērzpilij"

Publicitātes foto
Publicitātes foto

Pēc Annas dienas, 29.jūlijā, deviņpadsmito reizi Bērzpils estrādē notika pasākums "Dziesma Bērzpilij". Pasākumu vadīja Ilze Kraukle no Lubānas. Koncertā izskanēja 17 dziesmas, pilsētas informācijas portāls Balvi24.lv uzzināja Balvu novada pašvaldībā.

Dalībnieki - Čivču ģimene no Bērzpils, Olivers Buls no Balviem, mārupiete Katrīna Logina, Normunds Velme un Sintija Velme no Krišjāņiem, Elīna Loseva no Lazdukalna, grupa "Guna" no Krišjāņiem, Ligita Žukovska no Kārsavas, bērzpilieši - Ākuļu ģimene, Liāna Kubaka, Gunta Circene, grupas "Rock Muzīk Ochestra" un "Bezdarbnieki" no Balviem. Pasākumā piedalījās arī ansambļi, kuri nepiedalījās konkursā, bet sildīja skatītāju sirdis ar savām dziesmām, Bērzpils pagasta vokālais ansamblis – "Naktsvijole" un folkloras kopa "Saivenis", Krišjāņu pagasta vokālais ansamblis "Elija" un Bērzpils pagasta darbinieku ansamblis.

No skatītāju vidus tika izvēlēts Muzikālais aģents, šoreiz tas bija Pēteris Sudarovs - mūzikas skolotājs, ilgadējs ansambļu un koru vadītājs, kurš 1.vietu piešķīra - Ākuļu ģimenei par dziesmu "Mājas"- Guntara Rača vārdi, Raimonda Paula mūzika.

Skatītāji lēmuma titulu "Skatītāju simpātija" piešķirt grupai "Rock Muzīk Orchestra" par izpildīto dziesmu "Spārni", vārdi Igors Linga mūzika Gvido Linga.

Savas balvas pasniedza Balvu novada domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis - Sintijai un Normundam Velmēm (Krišjāņi) – Jurija Šatunova dziesma "Eto ļeto", Bērzpils pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Bogdane savu balvu atdeva bērzpilietei Guntai Circenei par Jura Ķirsona dziesmu "Nu kāpēc tu dari tā", SIA "Lazdas koks" pārstāvju balva - malkas krava - devās pie mazā bērzpilieša Ginta Čivča, kurš dziedāja Guntara Rača un Kaspara Antesa dziesmu "Stabulīte", arī SIA "Rūtas LB" īpašniece Līga Bondare savu balvu - saldumu sapņa piepildīšanai - atdeva Gintam Čivčam, atpūtas vietas "Līcīši" saimnieki - Andrejs un Aija Iksteni, savu dāvanu - atpūtu pie Ičas krastiem - atdeva lazdukalnietei Elīnai Losevai par dziesmu "Mūsu mīlestība" - Armanda Birkerta vārdi, Alberta Legzdiņa mūzika. Frizētavas "Rudmate" īpašniece Vineta Škapare savu balvu deva Liānai Kubakai par Jāņa Baltausa, Ulda Marhileviča un Aināra Mielava dziesmu "Nedalāmā", arī pagasta aušanas pulciņa pārstāve Irēna Kindzule grīdas celiņus kā dāvanu pasniedza mārupietei Katrīnai Loginai, dziesma "Lāčuka miega dziesma", lazdukalnietei Elīnai Losevai un kārsavietei Ligitai Žukovskai par Normunda Zuša dziesmu "Kā tālā bērnībā". Kā mazas piemiņas dāvaniņas dalībniekiem tika piešķirtas pildspalvas ar uzrakstu "Dziesma Bērzpilij". Mazajiem dziedātājiem dāvānā tika pasniegti saldumi un piezīmju blociņi.

Organizatori pateicas visiem, kas palīdzēja tapt sadziedāšanās svētkiem: paldies Bērzpils pagasta pārvaldes darbiniekiem par sakopto estrādes teritoriju un skaistajiem bērziem, paldies Venerandai Seņkai, Ilgai Lazdiņai, Renātei Ākulei, Irēnai Kindzulei par skaistajiem ziediem. Par finansiālu atbalstu organizatori pateicas Ilonai Gruševai un Dainim Rakstiņam, Andrejam Tūmiņam, Uldim Kindzulim, zemnieku saimniecībai "Podi". Paldies Daigai Griestiņai par muzikālo pavadījumu. Paldies par palīdzību Vitai Reinei-Rižajai, Zigrīdai Kubakai, Lānai Kubakai, Edgaram Ākulim. Paldies arī Zemessardzes AMII 31. kājinieku bataljona zemessargiem Jānim Zvejniekam, Pēterim Deksnim un Andrim Odumiņam par kārtības nodrošināšanu pasākuma laikā. Paldies visiem par dalībniekiem sarūpētajām balvām.