"Liepas", ZS

  • Vectilža, Vectilžas p., Balvu n., LV-4571
  • Tālrunis 26224104
  • Reģistrācijas numurs 43401004375