Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centrs

  • Rugāji, Kurmenes 87, Rugāju p., Rugāju n., LV-4570
  • Tālrunis 27818471
  • Reģistrācijas numurs 90009116736