Bīstamo atkritumu apsaimniekošana – drošs veids, kā saudzēt sevi un apkārtējo vidi

Publicitātes foto
Publicitātes foto

Ik dienu rodas liels skaits atkritumu, tādēļ īpaša nozīme ir to apsaimniekošanai – savākšanai un utilizēšanai. Kvalitatīva atkritumu apsaimniekošana būtiski atvieglo ikdienu, tādēļ svarīgi izvēlēties uzņēmumu, kas nodrošina vislabāko servisu. 

Atkritumus var iedalīt vairākās kategorijās, piemēram, pie sadzīves atkritumiem tiek skaitīti dažādi virtuves atkritumi, iepakojums, papīrs, kartons, stikls, audums un citi materiāli, savukārt remontdarbi nav iedomājami bez būvgružu rašanās, un to izvešanai nereti vajadzīga speciālu konteineru noma. Atsevišķa kategorija ir bīstamie atkritumi – tajā ietilpst materiāli, kas dēvējami kā bīstami cilvēku dzīvībai un veselībai, videi un personu mantai. Turklāt jāņem vērā, ka bīstamie atkritumi ir ne tikai dažādas ķīmiskas vielas – ikdienā lietojam sadzīves ķīmiju, krāsvielas, elektriskās iekārtas, baterijas un citas lietas, kas var saturēt vielas, ko klasificē kā bīstamas. Bīstamie atkritumi rodas ne tikai rūpniecības rezultātā – šajā kategorijā ietilpst arī nolietota elektrotehnika (televizori, ledusskapji, datori u.c. ierīces) un automašīnu atkritumi (riepas, eļļa, dzesēšanas un mazgāšanas šķidrumi). Arī pēc mājokļa tīrīšanas un uzlabošanas darbiem mēdz rasties dažāda veida bīstami atkritumi, piemēram, šķīdinātāju un iepakojumu pudeles vai krāsu iepakojumi. Arī veci medikamenti klasificējami kā videi kaitīgi atkritumi.

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana
Lai bīstamie atkritumi neradītu problēmas, būtiska ir to gudra un atbildīga uzglabāšana, savākšana un utilizācija. Bīstamos atkritumus aizliegts ievietot sadzīves atkritumiem paredzētās tvertnēs vai būvgružu konteineros, tādēļ ir izveidoti speciāli bīstamo atkritumu nodošanas punkti.  Patērētāju ērtībām nereti tiek nodrošināts arī tāds pakalpojums kā bīstamo atkritumu apsaimniekošana.  

Viens no uzņēmumiem, kas šo pakalpojumu sniedz, ir SIA "Ragn-Sells". Uzņēmuma speciālisti ir īpaši apmācīti – viņu profesionalitāti apliecina zināšanas un iegūtie sertifikāti. Bīstamo atkritumu savākšanu uzņēmums veic saskaņā ar Latvijas likumdošanu un vides prasībām. 

"Ragn-Sells" nodrošina dažādus bīstamo atkritumu apsaimniekošanas pasākumus:
- naftas produktu savākšanu un aizgādāšanu utilizācijai;
- citu ķīmisko atkritumu savākšanu.

Klientu ērtībām pieejams arī bīstamo atkritumu skapis – mūsdienīgs un drošs veids, kā savākt atkritumus. Šādam risinājumam ir arī citas priekšrocības – tas ir aprīkots ar slēdzeni un automātisku ugunsdzēšanas sistēmu, turklāt ērti izmantojams gan iekštelpās, gan ārpus tām. SIA "Ragn-Sells" bīstamo atkritumu skapis ir videi draudzīgs un tā grīda ir aizsargāta pret ķīmiskajām noplūdēm.

Mūsdienu vajadzībām atbilstoša atkritumu apsaimniekošana
SIA "Ragn-Sells" nodrošina arī citus gan privātām, gan juridiskām personām aktuālus pakalpojumus – sadzīves un ražošanas atkritumu apsaimniekošanu, aprīkojuma nomu, kompleksos un vakuumtehnikas pakalpojumus, kā arī citus risinājumus sakārtotai un tīrai videi. 

Lai uzzinātu plašāku informāciju par SIA "Ragn-Sells" pakalpojumiem, ieskatieties interneta vietnē ragnsells.lv. Turpat iespējams pieteikties aktuālajam pakalpojumam, kā arī  sazināties ar klientu servisa komandu, lai gūtu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.