Grāmatvedības pakalpojumi. SIA "Interneta bilance"

Grāmatvedība ir process, kas nosaka, mēra un dara zināmu uzņēmuma finansiālo stāvokli. Tā uzdevums ir sagatavot finanšu pārskatus un sniegt šo informāciju ārpus uzņēmuma esošām personām, piemēram, auditam.

Grāmatvedība

Grāmatvedība ir process, kas nosaka, mēra un dara zināmu uzņēmuma finansiālo stāvokli. Tā uzdevums ir sagatavot finanšu pārskatus un sniegt šo informāciju ārpus uzņēmuma esošām personām, piemēram, auditam. Grāmatvedība apkopo informāciju, kas sniedz iespēju šīs finansiālās informācijas lietotājiem pieņemt efektīvus lēmumus. Grāmatvedība ir nozīmīgs uzņēmumu vadīšanas rīks.

Grāmatvedības pakalpojumu mērķis ir nodrošināt klientiem – juridiskām personām – savlaicīgas, precīzas un uzskatāmas grāmatvedības kārtošanu, nodokļu plānošanas un nodokļu konsultāciju pakalpojumus, kuru kvalitāte atbilstu Latvijā un Starptautiskiem standartiem.
Grāmatvedības uzdevums ir izveidot viegli uztveramu finanšu informāciju, kuru iespējams nodot gan personām no uzņēmuma iekšienes, gan ārpuses.

Uzņēmumu finanšu darījumiem ir jābūt pārskatāmiem, tādēļ grāmatvedība ir obligāta ikvienam komersantam. Izveidojot uzņēmumu ļoti svarīgi ir izveidot pareizu grāmatvedības uzskaiti jau no pirmās darbības dienas. Pieredze rāda, ka nelieliem un vidējiem uzņēmumiem nav nepieciešamības uzturēt atsevišķu grāmatvedības nodaļu, bet ir izdevīgāk uzticēt sava uzņēmuma grāmatvedību pieredzējušiem speciālistiem.

Sadarbojoties ar "Interneta Bilance", Jūsu uzņēmuma darbība kļūs daudz kontrolētāka un Jūs būsiet pārsteigti, cik vienkārši un ātri to var panākt. "Interneta Bilance" darbības pamatprincips ir individuāla pieeja katram klientam un nav nepārvaramu šķēršļu savstarpēju partnerattiecību uzsākšanai. Šī sadarbība nodrošinās uzņēmējam iespēju vienmēr "turēt roku uz pulsa", sekojot līdzi savam biznesam arī atrodoties ārzemju komandējumā vai atvaļinājumā – nepieciešama tikai pieeja pie interneta.

Lasiet vairāk: http://ibilance.lv/?step=services

Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi ietver sevī nodokļu konsultācijas, nodokļu deklarāciju sastādīšanu, bilances sastādīšanu, gada pārskatu veidošanu, grāmatvedības uzskaiti, atskaišu sagatavošanu iesniegšanai VID un konsultācijas grāmatvedības jautājumos. Grāmatvedības pakalpojumi ir obligāti ikvienam komersantam, jo uzņēmuma finanšu informācijai ir jābūt pārskatāmai.

Uzņēmēja rīcībā jābūt augsti kvalificētam grāmatvedības un ekonomikas speciālistam, kas spētu nodrošināt uzņēmuma grāmatvedības un vadības sistēmas pareizu funkcionēšanu. Sev piemērota grāmatveža atrašana prasa salīdzinoši nelielus līdzekļus. Daudz dārgākas ir nākamas izmaksas. Ir vērts uzticēt uzņēmuma grāmatvedības pakalpojumu veikšanu profesionāļiem – firmai, kas pilnībā garantē uzņēmuma grāmatvedības uzskaites pareizību, precizitāti un uzskatāmību.

"Interneta Bilance" veic grāmatvedības pakalpojumus – grāmatvedības kārtošanu, dokumentu un atskaišu apstrādi un sagatavošanu – izmantojot Interneta tehnoloģijas. Tas dod iespēju klientiem nodrošināt diennakts pieeju grāmatvedības informācijai un atskaitēm reālā laikā režīmā. Uzņēmējs vienmēr kontrolēs situāciju, ietaupīs laiku un līdzekļus.

Grāmatvedības pakalpojumu uzticēšana firmai "Interneta Bilance" palīdzēs pieņemt efektīvus lēmumus un veiksmīgi vadīt biznesu.

Lasiet vairāk: http://ibilance.lv/?step=services

Gada pārskats

Gada pārskats ir grāmatvedības dokuments, atskaite, kas sniedz priekšstatu par uzņēmuma finansiālo stāvokli, resursiem un saistībām gada griezumā. Gada pārskats aptver 12 mēnešus, parasti tas sakrīt ar kalendāra gadu.

Gada pārskats iekļauj sevī bilanci (pamatlīdzekļi, debitori, aktīvi, bilance, kreditori, u.c.), peļņas vai zaudējumu aprēķinu (peļņa, ražošanas izmaksas, zaudējumi, apgrozījums, u.c.), naudas plūsmas pārskatu (ieņēmumi, dividendes, naudas pieaugums, u.c.).

Gada pārskats ir obligāti jāiesniedz komersantiem, kooperatīvajām sabiedrībām ārvalstu komersantu filiālēm un nerezidentu (ārvalstu komersantu) pastāvīgajām pārstāvniecībām, iestādēm, kuras tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem, valsts vai pašvaldību aģentūrām, biedrībām, arodbiedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām organizācijām, politiskajām partijām, 300 000 eiro apgrozījuma slieksni pārsniegušiem individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem.

Gada pārskats kā vienots kopums sastāv no finanšu pārskata un vadības ziņojuma. Mazas sabiedrības finanšu pārskats sastāv vismaz no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina un finanšu pārskata pielikuma. Vidējas un lielas sabiedrības finanšu pārskats sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un finanšu pārskata pielikuma.

Gada pārskats tiek iesniegts elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).

Lasiet vairāk: http://ibilance.lv/?step=services