Noskaidrota konkursa "Balvu novada Vecmāmiņa 2016" titula ieguvēja

Publicitātes foto
Publicitātes foto

Svētdien, 15.maijā Balvu Kultūras un atpūtas centru rotāja meijas un ābeļu ziedi, gaisā bija jūtama patīkama, salda smarža un vējoja uztraukums, jo šī bija diena, kuru 12 konkursa dalībnieces gaidīja ar lielu nepacietību, pilsētas informācijas portāls Balvi24.lv uzzināja Balvu novada pašvaldībā.

Gatavošanās posmā tika ieguldīts liels darbs, un konkursa dalībnieces bija gatavas parādīt savu sniegumu tuviniekiem, draugiem, visiem klātesošajiem un arī 8 žūrijas pārstāvjiem, kuri bija ieradušies no Rīgas, lai vērtētu vecmāmiņu sniegumu un izvēlētos savu "piecinieku". Jāatzīst, ka žūrijai tas nebija viegls darbs, jo visas konkursa dalībnieces parādīja sevi atraktīvi, radoši, interesanti un pārliecinoši. Vizuālais tēls, krāšņie tērpi, vizītkartes un emocionālie priekšnesumi - tas viss radīja neatkārtojamu atmosfēru, ko zālē sēdošie uztvēra bez liekiem vārdiem. Emocionālo pacēlumu radīja arī dziedošo aktieru ansamblis "DRAMA", kuri uz Balvu Kultūras un atpūtas centra skatuves jutās kā mājās un spēja uzrunāt ikvienu skatītāju un klausītāju.

Pēc pēdējā – "vakartērpu" uznāciena sekoja apbalvošanas ceremonija. Sākumā tika dots vārds žūrijas komisijai, kura pasniedza dažādas sponsoru balvas un veltīja dalībniecēm sirsnīgus vārdus. Konkursa patronese Elita Drāķe visas konkursa dalībnieces uzaicināja piedalīties Latvijas konkursā "Vecmāmiņa 2016". Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sarmīte Cunska pasniedza skatītāju simpātiju balvu. Par skatītāju simpātiju balsoja pasākuma apmeklētāji un šo nomināciju ieguva Līga Pennere. Visu gatavošanās posmu 6 nedēļu garumā vecmāmiņas vērtēja neatkarīga žūrija un kopumā tie bija 28 vērotāji. Saskaitot punktus, par vērotāju simpātiju tika atzīta Elita Gromova. Viņai balvu pasniedza Balvu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Jānis Roginskis. Konkursa organizatori vēlējās, lai visas vecmāmiņa iegūst kādu sev visatbilstošāko nomināciju, jo viņas katra ir īpaša un neatkārtojama personība.

Nominācijas tika sadalītas sekojoši:

* Vecmāmiņa - Centība 2016 - Inita Pavlova;
* Vecmāmiņa - Atsaucība 2016 - Ilona Džigure;
* Vecmāmiņa - Optimisms 2016 - Aina Biseniece;
* Vecmāmiņa - Omulība 2016 - Valentīna Fedulova;
* Vecmāmiņa - Talants 2016 - Elita Gromova;
* Vecmāmiņa - Foto 2016 - Inta Kuļša;
* Vecmāmiņa - Ģimeniskums 2016 - Skaidrīte Saleniece;
* Vecmāmiņa - Enerģija 2016 - Janīna Bērziņa;
* Vecmāmiņa - Elegance 2016 - Ilona Ločmele;
*  Vecmāmiņa - Smalkjūtība 2016- Vija Lancmane;
* Vecmāmiņa - Stils 2016 - Līga Pennere;
* Vecmāmiņa - Šarms 2016 - Iveta Alpe.

Pēc nomināciju paziņošanas un Goda lentu uzlikšanas pienāca brīdis nosaukt galvenos titulus, ko vecmāmiņām piešķīra žūrijas komisija. Satraukums mijās ar prieku, kad vadītājs Aigars Veldre paziņoja rezultātus. Tie vēstīja, ka titulu "Mrs. Vecmāmiņa 4" ieguva Ilona Ločmele, titulu "Mrs. Vecmāmiņa 3" ieguva Skaidrīte Saleniece, titulu "Mrs. Vecmāmiņa 2" ieguva Inita Pavlova, savukārt tituls "Mrs. Vecmāmiņa 1" nonāca pie Līgas Penneres. Atlika vēl tikai viens, pats svarīgākais tituls - "Balvu novada Vecmāmiņa 2016". Tas tika piešķirts IVETAI ALPEI. Zāle gavilēja un uzvarētājai kroni uzlika Balvu Kultūras un atpūtas centra direktore Anita Strapcāne, kura ir arī "Latvijas Vecmāmiņa 2015" un "Grandma Globe 2015" titulu ieguvēja. Pēc kopīgas fotografēšanās radi un draugi sveica savas burvīgās, mīļās un neatkārtojamās vecmāmiņas.