Kā tulkošanas un citi valodu pakalpojumi var sekmēt uzņēmuma izaugsmi?

Foto: Shutterstock.com/ASDF_MEDIA
Foto: Shutterstock.com/ASDF_MEDIA
Šķiet, divdesmit pirmais gadsimts pasaules vēsturē tiks raksturots kā robežu nojaukšanas laiks – arvien mazāk uzmanības tiek pievērsts sociālajam statusam, dzimumam, ādas krāsai un kultūru atšķirībām. Visa pasaule pulsē vienā ritmā – preces tiek eksportētas, ne taupītas vietējiem tirgiem, arī cilvēki biežāk izvēlas dzīvot un strādāt dažādās pasaules vietās, aizbraucot no dzimtās zemes, kurp var atbraukt atpakaļ katrā laikā. Bet kā ir ar valodas barjeru?

Valodas, kas atver pasauli
Jau senos laikos cilvēki augstu vērtēja tulku un tulkotāju darbu. Uzskatīja, ka līdz ar valodu tiem ir pieeja īpašām zināšanām. Un tā nenoliedzami arī ir – valoda paver durvis arī uz kultūru. Tulki un tulkotāji ne tikai pārzina valodu, bet ir arī ļoti zinoši par valstīm, kurās attiecīgā valoda tiek lietota. 

Varētu šķist, ka mūsdienu atvērtajā un tolerantajā sabiedrībā kultūras atšķirību loma ir mazinājusies, taču tā nebūt nav – uzņēmējdarbības vidē labais tonis prasa, lai sadarbības partneri būtu iedziļinājušies otras puses komunikācijas īpatnību niansēs un izvairītos no visām darbībām, kas otrai pusei varētu šķist aizvainojošas vai pārprotamas. Labas biznesa attiecības sākas no šķietamiem sīkumiem.

Kā veidot labas biznesa attiecības ar partneriem no citām valstīm?
Foto: Shutterstock.com/oneinchpunchFoto: Shutterstock.com/oneinchpunch


Ikviens veiksmīgs darījums ir sācies ar sarunu. Sarunu, kurā katra no iesaistītajām pusēm pavēsta savu piedāvājumu, vēlmes un iecerēto rezultātu. Ja iesaistītās puses ir no vienas pasaules daļas, piemēram, Rietumeiropas, problēmas parasti nerodas – kultūras atšķirības starp valstīm nav īpaši izteiktas, līdz ar to situācijās, kad tiek lietota kāda starpniekvaloda, nianses iespējams nolasīt arī no ķermeņa valodas un citiem neverbālās komunikācijas līdzekļiem.

Taču ko darīt tad, ja iesaistītās puses ir krasi no atšķirīgām kultūrām? Piemēram, Spānijas un Japānas? Ja šie sarunu biedri nolems paļauties tikai uz saviem spēkiem, veiksmīgs darījums var arī nenotikt – spānis ar savu elastīgo izpratni par laiku vēl nebūs sācis ģērbties, kad japānis jau būs ne tikai paspējis ierasties tikšanās vietā precīzi laikā, bet arī jau doties prom, tā arī nesagaidījis sarunu biedru. Kāda būtu pareiza rīcība? Ieteikums – censties vairāk uzzināt par pieņemtajiem saskarsmes un komunikācijas noteikumiem valstī, ar kuru plānots sadarboties. Savs tulks var palīdzēt.

Daži ieteikumi darbā ar tulku
It visās biznesa tikšanās ieteicams ierasties ar savu tulku. Ja uzņēmumam tāda nav, ir jāvēršas pie sadarbības partneriem. Šādās reizēs uzticams tulkojumu birojs – Skrivanek Baltic – būs neaizstājams. Kāpēc svarīgi paļauties uz savu tulku? Savs tulks vienmēr būs tiešāks un precīzāks, jo pārstāvēs Jūsu intereses.
Ja iespējams, sarunās piesaistiet arī vēl kādu, kurš runā mērķvalodā. Pirmkārt, tas palīdzēs nepalaist garām svarīgu informāciju, kā arī – šāds vērotājs no malas labāk redzēs visu sarunu kopumā un palīdzēs vēlāk analizēt kopējo sarunas virzību. Īpaši svarīgi tas ir, ja sarunā ir pieaicināts mazpazīstams tulks, sarunā ir pieaicināts otras puses tulks, vai arī tad, ja apspriežamie biznesa jautājumi ir īpaši svarīgi.
Ja tiek izmantoti tulka pakalpojumi, centieties izteikties pēc iespējas skaidrāk un precīzāk, vienā reizē pasakot divus trīs teikumus un ļaujot tulkam tos pavēstīt otrai pusei. Tas ne tikai atvieglos tulka darbu, bet arī palīdzēs klausītājam nogādāt precīzu vēstījumu. Ja tulkam Jūsu valoda nav dzimtā, izvairieties arī no frazeoloģismiem un pārmērīgi ekspresīviem izteicieniem, kā arī runājiet skaidri un saprotami.
Iepazīstieties ar tulku nedaudz tuvāk, pirms sākat svarīgu biznesa tikšanos. Ja īsi pastāstīsiet par tikšanās mērķi, Jūsu uzņēmumu (neminot konfidenciālas detaļas) un plānotās sarunas īsu saturu, tas tulkam var ievērojami palīdzēt raitāk tikt galā ar uzdevumu un palīdzēt Jums sasniegt mērķus.
Svarīgi atcerēties – profesionāls tulks neuzvedīsies familiāri un darīs tikai to, kam ir nolīgts. Tulks nedrīkst mainīt runāto tekstu, pievienojot savu interpretāciju, kā arī nedrīkst iesaistīties sarunā, paužot savu viedokli. Uzticams tulkojumu birojs Skrivanek Baltic – sadarbojas ar profesionāliem tulkiem, kuri lieliski pārzina uzņēmējdarbības etiķeti un amata specifiku.

Vai bilingvāls draugs var būt tulks?
Foto: Shutterstock.com/TypoArt BSFoto: Shutterstock.com/TypoArt BS
Uzņēmēji, kas jau kādu laiku darbojas savā nozarē, noteikti pazīst vismaz dažus cilvēkus, kuri pārzina vairākas valodu kombinācijas. Bet vai šāda persona var būt arī tulks uzņēmēju tikšanās reizēs? Tulkošanas izmaksas mēdz variēt, un reizēm rodas kārdinājums izvēlēties zemāko cenu. Pirms izlemjat par labu vienam vai otram variantam, izvērtējiet, uzdodot pāris jautājumu:
• vai persona pārzina otras puses kultūru un etiķeti?
• vai persona spēs distancēties no sarunas un neiesaistīsies tajā ar savu viedokli?
• vai persona pārzina nozares specifiku?
• vai persona pārzina nozarei specifisku terminoloģiju abās valodās?
• vai persona pārzina otras puses kultūru pietiekami labi, lai precīzi interpretētu arī neverbālos signālus?
• vai personai var uzticēties?

Izvēloties profesionālu tulku, atbilde uz visiem jautājumiem būs "jā". Ja arī Jūs meklējat uzticamu sadarbības partneri, ielūkojieties vietnē skrivanek.lv – profesionāli projektu vadītāji labprāt atbildēs uz visiem interesējošiem jautājumiem un piemeklēs labākos tulkus tieši Jūsu vajadzībām.

Dalies ar šo rakstu

Uz sarakstu