Stompaku purvu dabas taka – ceļš uz kādreizējo Nacionālo partizānu apmetni

Stompaku purvi ir 1977. gadā dibināts dabas liegums uz Balvu un Viļakas novadu robežas, uz dienvidiem no Stompaku ciema, un tajā ietilpst trīs purvi: Klēģera purvs, Lielais purvs un Stompaku purvs. Purva austrumu daļas salās 2. Pasaules kara laikā bija ierīkota viena no Baltijā lielākajām Nacionālo partizānu apmetnēm, uz kurām ved aptuveni trīs kilometrus gara marķēta taka.

Dabas daudzveidība augstajos purvos

Stompaku purvu dabas liegums, kas nodibināts 1977. gadā, ir nozīmīga teritorija augsto purvu aizsardzībai – tie veidojas no zāļu purviem, tiem lēnām aizaugot un uzkrājoties arvien biezākam kūdras slānim; augstajiem purviem raksturīgs pacēlums vidusdaļā. Dabas liegumā aug sugas, kas spēj izdzīvot mitros apstākļos ar niecīgu barības vielu daudzumu, tāpat teritorijā mitinās dažādi dzīvnieki un putni, tai skaitā arī aizsargājami.

Nacionālo partizānu mītne

Pieminēšanas vērts ir tas, ka dabas liegums “Stompaku purvi” ir unikāla teritorija ne tikai ar dabas bagātībām, bet arī kultūrvēsturisko mantojumu. Abrenes apriņķī 1944. gada vasarā sāka veidoties bruņota nacionālās pretošanās kustība, kad teritoriju atkārtoti okupēja Padomju Savienība. Lai izvairītos no arestiem un piespiedu mobilizēšanas Sarkanajā armijā, daudzi iedzīvotāji nelegāli mitinājās mežos individuāli vai nelielās grupās.

Purva austrumu daļas salās 2. Pasaules kara laikā atradās Latvijas Nacionālo partizānu apvienības karotāju apmetne, kas bijusi viena no lielākajām visā Baltijā. Apmetne tikusi izveidota Pētera Supes vadībā 1945. gada janvārī un tajā bijuši 24 bunkuri, kā arī vairākas maskētas virszemes būves. Vienā no bunkuriem bijusi ierīkota arī baznīca. 1945. gada marta sākumā Stompaku nometnē dzīvoja aptuveni 350-360 cilvēki.

Pavisam neilgu laiku pēc tam – 1945. gada 2. martā – PSRS Iekšlietu Tautas komisariāta karaspēks centās aplenkt nometni un norisinājās Stompaku kauja, kas bija vērienīgākā kauja nacionālās bruņotās pretošanās kustības vēsturē Latvijā. Partizāniem nākamajā rītā no aplenkuma izdevās izlauzties.

Stompaku purvu taka

 

Uz Nacionālo partizānu mītnēm dabas liegumā “Stompaku purvi” ved aptuveni trīs kilometrus gara marķēta taka, kura tika atklāta 2019. gada 2. martā, kad Viļakā notika Stompaku kaujas atceres pasākums. Nometnes vietā uzstādīts piemiņas akmens un krusts.

Mitrākajās purva vietās tās iziešanai ierīkotas koka laipas, tomēr, apmeklējot taku, ir ieteicams vilkt piemērotus apavus, jo vietās, kurās nav uzliktas dēļu laipas, mēdz uzkrāties mitrums, īpaši pēc lietus. Gar takas malām ir izvietoti arī informatīvi stendi, kas satur ne vien ar vēsturi saistītus faktus, bet arī informāciju par liegumā esošajām dabas vērtībām.

Stompaku purvs ir dabas liegums, kas iekļauts Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā "Natura 2000". Izstaigājot dabas taku, ir iespējams uzzināt par teritorijā mītošajiem putniem, dzīvniekiem un augiem. Te, atkarībā no gadalaika, novērojami melnie stārķi, ķīķi, klinšu ērgļi, rubeņi, medņi, mežirbes, purva piekūni un citi aizsargājami putni.

Dalies ar šo rakstu

Uz sarakstu