Meklēšanas rezultāti

Baltinavas Romas katoļu baznīca

Baltinavas Romas katoļu baznīca

Liepu iela 1, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Komentāri
Pirmā zināmā Baltinavas katoļu baznīca tika celta 17. gs. otrajā pusē, kas bija no koka un atradās 2,6 km no Baltinavas. Otra koka baznīca jau celta pašā Baltinavā 18. gs. Tā atradās tagadējās mūra baznīcas priekšā, bet tās altāris atradās esošās baznīcas torņa vietā. 
Baltinavas novada muzejs

Baltinavas novada muzejs

Tilžas iela 7, Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Komentāri
Baltinavas novada muzejs atvērts apmeklētājiem kopš 1997. gada 28. maija. Tā vēstures ekspozīcija iekārtota balstoties uz baltinavieša Henrika Logina savāktajiem arhīvu materiāliem. 
Baltinavas muižas parks

Baltinavas muižas parks

Baltinava, Baltinavas novads, LV-4594
Komentāri
Baltinavas muižas parks ierīkots 19. gs. 30. gados pēc vācu muižnieka Klodta rīkojuma. Ierīkojot parku, tika izveidots īpatnējs parka elements - dabas pulkstenis, kas sastāvēja no 12 dažādiem pa apli stādītiem kokiem. Pēc koku ēnu krišanas leņķa varēja noteikt laiku. 
Balvu Romas katoļu baznīca

Balvu Romas katoļu baznīca

Baznīcas iela 3, Balvi, LV-4501
Komentāri
Balvu Romas katoļu baznīca celta 1804. gadā. Tā ir ievērojama ar īpatnējo arhitektonisko veidolu, jo sākotnēji celta pēc pareizticīgo baznīcu parauga. Balvu Romas katoļu baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. 
Balvu evaņģēliski luteriskā baznīca

Balvu evaņģēliski luteriskā baznīca

Bērzpils iela 17, Balvi, LV-4501
Komentāri
Balvu evaņģēliski luteriskās draudzes pirmsākumi meklējami 19. gs. beigās, kad vidzemnieki par parādiem zaudēja zemi un devās uz Latgali. Ienākušajiem luterāņiem nebija kur piekopt savas garīgās vajadzības, tāpēc 1915. gadā uzcēla dievnamu. 
Balvu novada muzejs 

Balvu novada muzejs 

Brīvības iela 46, Balvi, LV-4501
Komentāri
Balvu novada muzejs atrodas rekonstruētajā Balvu muižas klēts ēkā, kur vēstures elpa mijas ar jaunajām vēsmām. Piecās muzeja ekspozīciju zālēs mūsdienīgos izteiksmes veidos tiek atspoguļota tradicionālā mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija dziedājumi, cilvēku prasmes un citas Ziemeļlatgales vērtības. 
Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca

Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca

Baznīcas iela 56, Viļaka, Viļakas pilsēta, LV-4583
Komentāri
Gotikas stila mūra baznīca, kura uzcelta 1891. gadā ar Marienhauzenas grāfienes Lippe Lipskas atbalstu, tiek saukta par "gotikas rozi".
Senlietu un motociklu kolekcija "Cīrulīši"

Senlietu un motociklu kolekcija "Cīrulīši"

Tepenīca, Susāju pagasts, Viļakas novads, LV-4583
Komentāri
"Cīrulīšos" apskatāma 20. gs. sākumā būvēta, atjaunotā klēts, kurā ir izvietota interesanta un daudzveidīga darbarīku un sadzīves priekšmetu kolekcija, kā arī 19. gs. beigās celtā dzīvojamā ēka, kurā apskatāmas dažādas senas mēbeles un daudzi citi interjera priekšmeti. 
Dabas liegums "Pededzes lejtece"

Dabas liegums "Pededzes lejtece"

Daukstu un Stadu pagastā, Gulbenes novadā, Rugāju pagastā, Rugāju novadā un Indrānu pagastā, Madonas novadā
Komentāri
Dabas liegums "Pededzes lejtece" izveidots 1999. gadā ar sākotnējo mērķi aizsargāt unikālo, bioloģiski daudzveidīgo mežu kompleksu, reto sugu atradnes un ainavu daudzveidību. 2004. gadā dabas lieguma teritoriju paplašināja par 513 ha, un tagad tā kopplatība ir 4 663 ha.
Jolantas
un Valda Dundenieku keramikas darbnīca

Jolantas un Valda Dundenieku keramikas darbnīca

Saksmale, Bērzpils pagasts, Balvu novads, LV-4576
Komentāri
Par viņiem saka – mākslinieki, kas neiet modernās keramikas ceļu, bet saglabā autentisko Latgales keramikas noslēpumu. Jolantas un Valda Dundenieku keramikas darbnīca apmeklētājiem piedāvā noskatīties filmu par to, kā māla pika pārtop keramikas traukā. Darbnīcā katram ir iespēja pašam radīt māla trauku.

Rezultāti kartē